Finansowane kursy na prawo jazdy – kierunek kariera

Mężczyzna kierujący samochódZajmujemy się realizacją bonów na szkolenia w ramach projektu Kierunek Kariera. Współpracujemy z różnego rodzaju instytucjami dzięki czemu przeprowadzony przez nas kurs może być finansowany na różne sposoby. Wychodzimy naprzeciw naszym klientom i staramy się znaleźć najlepsze dla nich terminy szkoleń.

Zapewniamy również komfortowe warunki i możliwość rozłożenia na raty kwoty nie podlegającej dofinansowaniu. Chętnie pomagamy z formalnościami i odpowiadamy na pytania.

 13.05.2024 ruszyła rekrutacja do projektu "Małopolski pociąg do kariery"


Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która spełnia wszystkie wymienione warunki:

  •  w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 18 lat, ale nie ukończyła 89 lat,
  • mieszka lub pracuje w Małopolsce albo pełni terytorialną służbę wojskową (WOT) lub jest aktywnym strażakiem ochotniczej straży pożarnej (OSP) w jednostce zlokalizowanej na terenie województwa małopolskiego,
  • nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • posiada obywatelstwo polskie albo zezwolenie na pobyt lub wizę, które upoważnia do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo osoba zainteresowana uczestnictwem w projekcie musi spełnić jeden z poniższych warunków:
1. być osobą pracującą  (na umowie o pracę lub w innej formie zatrudnienia opisanej w kodeksie pracy, umowie zlecenia lub umowie o dzieło) lub być czynnym żołnierzem WOT, strażakiem OSP lub rolnikiem;
2.  być osobą z niepełnosprawnościami.

W rekrutacji do projektu Małopolski Pociąg do Kariery – sezon 1 mamy miejsce dla 12 630 osób, w tym dla osób w wieku 18 – 24 lata mamy maksymalnie 2 526 miejsc, a dla osób w wieku powyżej 25 roku życia mamy maksymalnie 10 104 miejsc.

Gwarantujemy:
1.      co najmniej 3 500 miejsc dla kobiet powyżej 18 roku życia z wykształceniem maksymalnie policealnym,
2.      co najmniej 500 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą być osobami pracującymi,
3.      co najmniej 1 000 miejsc dla osób po 50 roku życia.

Projekt jest realizowany etapami:

I.                 Pierwszy etap: Rekrutacja.

Kandydat do Projektu będzie musiał wypełnić formularz zgłoszeniowy. Opublikujemy go na stronie internetowej projektu (projekt.pociagdokariery.pl). To jedyny sposób zgłoszenia się do projektu.
Dokumenty będzie musiał podpisać przy użyciu podpisu elektronicznego. Jeśli osoba zainteresowana udziałem w projekcie nie posiada podpisu elektronicznego – koniecznie powinna go założyć!
Najbardziej popularną i bezpłatną formą podpisu elektronicznego jest podpis w profilu zaufanym. Instrukcję, jak założyć profil zaufany i podpisywać nim dokumenty znajdują się w serwisie internetowym Ministerstwa Cyfryzacji (obywatel.gov.pl).
Podczas dalszego procesu rekrutacji  Kandydaci będą poproszeni o dostarczenie do WUP Kraków zaświadczenia (o zatrudnieniu lub o służbie w OSP lub WOT lub o zaświadczenie z KRUS albo orzeczenia o  niepełnosprawności). Dzięki niemu sprawdzimy, czy będzie spełniony jeden z warunków udziału w projekcie. Wzór dokumentu zostanie przesłany w wiadomości elektronicznej e-mail, kiedy poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy trafi do nas.

II.                Drugi etap: Bilans Kariery Online, który jest usługą doradczą.

To bardzo ważny i obowiązkowy etap. Wymaga czasu i przygotowania. Zachęcamy, żeby osoby zainteresowane udziałem w projekcie już  teraz zastanowiły się, jakie kompetencje i kwalifikacje chcą rozwijać.
Wypełniając Bilans Kariery Online Uczestnik ma możliwość podsumować i ocenić niektóre swoje kompetencje. Opisze swoje potrzeby i oczekiwania dotyczące rozwoju osobistego i zawodowego. Podczas wypełniania Bilansu Kariery Online wskaże te obszary, w których chce się rozwijać korzystając z dofinansowania. Na koniec zdecyduje, czy chce skorzystać z proponowanych usług doradczych lub bonów szkoleniowych o wartości 5 025 zł.

III.              Trzeci etap: Zamawianie bonów i korzystanie ze szkoleń.

Bony szkoleniowe Uczestnik zamówi najwcześniej w lipcu 2024 roku, po uruchomieniu systemu bonowego. Potem podpisze z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie umowę o dofinansowanie usług i wpłaci na numer konta, który zostanie podany w umowie, wkład własny w wysokości 502,50 zł. Po otrzymanej informacji o przyznaniu bonów, będzie mógł zapisać się na wybraną usługę w Bazie Usług Rozwojowych.

Zakładamy zatem, że pierwsze zapisy w BUR na usługi rozwojowe z identyfikatorem naszego projektu będą możliwe od lipca 2024 r.

Jednocześnie przypominamy, że usługi, na które uczestnicy zapiszą się bez ID wsparcia projektu nie zostaną rozliczone w systemie bonowym.

Informacje o kolejnych etapach i zmianach związanych z realizacją projektu będą zamieszczane na naszej stronie www.projekt.pociagdokariery.pl

 - w ofercie dla kursanta proszę zmienić cenę egzaminu teoretycznego z 30 na 50 złotych , i praktycznego ze 140 na 200 złotych

 

Opłaty za egzamin państwowy:

  • teoria kat. AM, A1 ,A2, A, B  -  50 złotych

Po zdanej części teoretycznej można ustalać część praktyczną w taki sam sposób jak teorię

Opłaty za egzamin państwowy:

  • praktyczny kat. AM, A1, A2, A , B  -  200 złotych