Kategoria A1

Motor na placu manewrowymPrawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nie większej niż 125 cm3, mocy nie większej niż 11KW oraz stosunku mocy do masy własnej pojazdu nieprzekraczającej 0,1KW/kg,
  • motocyklem trójkołowym o mocy nie większej niż 15KW,
  • czterokołowcem osiągającym maksymalną prędkość do 45 km/h i ważącym nie więcej niż 350 kg,
  • motorowerem, którego prędkość nie przekracza 45 km/h, a pojemność skokowa silnika spalinowego nie jest większa niż 50 cm3.

Aby zdobyć prawo jazdy kategorii A1, należy spełnić cztery warunki:

  • ukończenie co najmniej 16 lat,
  • posiadanie pisemnej zgody rodzina lub opiekuna prawnego w przypadku osób mających mniej niż 18 lat,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
  • certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu państwowego.

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii A1?

Aby uzyskać prawo jazdy kategorii A1, należy spełnić kilka warunków. Najpierw przyszły kierowca musi udać się do lekarza, który posiada specjalne uprawnienia do badania kierowców. Na podstawie wizyty lekarskiej wydaje się orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. W tym dokumencie może pojawić się np. informacja o obowiązku kierowania pojazdem w okularach lub soczewkach. Następnym krokiem jest przygotowanie fotografii kolorowej o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Przed rozpoczęciem szkolenia na prawo jazdy kategorii A1 należy również założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Do wniosku składanego do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta trzeba dołączyć orzeczenie lekarskie oraz fotografię.

Gwarantujemy Państwu skuteczne szkolenia – nasz kurs teoretyczny i praktyczny zapewni niezbędną wiedze oraz pozwoli nabyć najważniejsze umiejętności. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji!

cena kursu: od 2400 zł

 


Dowiedz się więcej