Kategoria AM

Pojazd kategorii AMKategoria AM to dokument, w który przekształciła się „karta motorowerowa”.  Aby ubiegać się o takie uprawnienia, należy mieć ukończone 14 lat i pozwolenie rodziców/opiekunów na przystąpienie do szkolenia i egzaminu. Jeśli jesteśmy pełnoletni, wystarczy wylegitymować się dowodem osobistym.

 

Warto wiedzieć

 

Pamiętaj – kategoria AM daje:

  • Uprawnia do kierowania motorowerem z silnikiem spalinowym o maksymalnej pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub wyposażonym w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do maksymalnie 45 km/h,

  • Uprawnia kierowania czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg a konstrukcja ogranicza maksymalną prędkość do 45 km/h,

  • Wymagany wiek pozwalający na uzyskanie tej kategorii wynosi 14 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Cena kursu: od 1500 zł

 

 

Dowiedz się więcej