Kategoria B

Pojazd kategorii BTo dokument, który kojarzy się z pozwoleniem na poruszanie się po drogach samochodami osobowymi. Jego posiadacz ma jednak szersze uprawnienie. Czym zatem można jeszcze jeździć z prawem jazdy kat. B?
Kategoria B daje”:

  • Uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nie większej niż 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu),
  • Pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką o masie całkowitej nieprzekraczającej 750kg,
  • Pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy
  • Ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej o masie całkowitej do 750kg – obowiązuje tylko na terytorium RP,
  • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
  • Osoby posiadające kategorii od co najmniej 3 lat może kierować motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg – przepis obowiązuje tylko na terytorium RP.

Cena kursu: od 3000 zł

Pierwszy egzamin wewnętrzny praktyczny gratis, kolejny - cena 100 zł

 

 

Dowiedz się więcej