Zmiana w taryfikatorze mandatów od 01.01.2022 roku

Prezydent podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym 10 grudnia. To oznacza, że od początku 2022 r. będzie obowiązywał nowy taryfikator mandatów.


 Kobieta spisywana przez mundurowego

  • Prezydent podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym 10 grudnia. To oznacza, że od początku 2022 r. będzie obowiązywał nowy taryfikator mandatów
  • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie oznaczać mandat w wysokości co najmniej 800 zł
  • Stawka mandatu może wzrosnąć nawet do kilku tys. zł, gdy znacząco przekroczymy dopuszczalną prędkość
  • Nawet 15 pkt będzie mógł otrzymać kierujący w sytuacji zbyt szybkiej jazdy lub wyprzedzania przed przejściem dla pieszych
  • Więcej takich tekstów znajdziesz na stronie głównej Onet.pl

Rząd wywiązał się z obietnic dotyczących wyższych mandatów za łamanie przepisów drogowych. Prezydent podpisał nowelizację prawa o ruchu drogowym, co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. stawki za mandaty, a wraz z nimi punkty karne, pójdą w górę.

Jak informuje PAP, podwyżkę mandatów Sejm uchwalił 29 października, a 2 grudnia rozpatrzył poprawki wniesione przez Senat. Kancelaria prezydencka poinformowała, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w piątek 10 grudnia. Oznacza to, że wraz z rozpoczęciem nowego roku kary za wykroczenia drogowe będą dotkliwsze, niż są do tej pory.

 

Mandaty drogowe po nowemu

W nowym taryfikatorze uwzględniono nie tylko kierowców z tzw. "ciężką nogą", ale również tych, którzy specjalizują się w samodzielnym wymierzaniu sprawiedliwości (słynni drogowy szeryfowie). Za co i ile zatem zapłacimy, gdy dopuścimy się wykroczeń?

 

Wykroczenie Kara
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h nie mniej niż 800 zł
Tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu 500 zł lub nagana
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu 1,5 tys. zł
Niezatrzymanie pojazdu, by umożliwić przejście przez jezdnię osobie niepełnosprawnej 1,5 tys. zł
Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych 1,5 tys. zł
Ignorowanie zakazu wyprzedzania nie mniej niż 1 tys. zł
Naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych 1,5 tys. zł
Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu (lub innego podobnie działającego środka) nie mniej niż 3 tys. zł
Niezachowanie należytej ostrożności lub spowodowanie zagrożenia przez sprawcę znajdującego się w stanie po użyciu alkoholu nie mniej niż 2,5 tys. zł
Objeżdżanie opuszczonych zapór nie mniej niż 2 tys. zł lub areszt czy kara pozbawienia wolności
Wjazd na przejazd kolejowy gdy brak możliwości zjazdu po drugiej stronie nie mniej niż 2 tys. zł

Prowadzenie pojazdu na drodze publicznej, strefie zamieszkania i strefie ruchu bez wymaganego uprawnienia

nie mniej niż 1 tys. zł
Prowadzenie pojazdu bez dopuszczenia go do ruchu nie mniej niż 1 tys. zł
Niewskazanie, komu powierzono pojazd do kierowania w określonym czasie nie mniej niż 1 tys. zł

 

Mandaty dla recydywistów

Dostanie się też typowym drogowym recydywistom, bowiem znowelizowano także zapisy kodeksu wykroczeń. Dla kierowców oznacza to wyższy wymiar kary, jeśli dopuścili się tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania.

Jazda z wysokimi prędkościami będzie dość ostro karana. Każde dodatkowe 10 km/h więcej może oznaczać naliczanie nawet 800 zł, co oznacza, że nietrudno sięgnąć kary grzywny w wysokości kilku tysięcy zł (5 tys. zł). Na tym nie koniec wysokich stawek. Nawet 8 tys. zł kary wymierzane będzie w sytuacji, gdy właściciel, posiadacz czy użytkownik pojazdu dopuści do prowadzenia przez osobę pod wpływem alkoholu (lub innego środka o podobnym działaniu). Ponadto maksymalna wysokość grzywny urośnie z 5 tys. zł do 30 tys. zł.


Więcej punktów i na dłużej : Zmiany dotyczą także naliczania punktów. Obecnie obowiązuje przepis art. 98 Ustawy o kierujących pojazdami, wedle którego w przypadku przekroczenia sumy punktów (gdy kierujący popełnił kilka naruszeń) powyżej 10 nakłada się 10 pkt. Od nowego roku będzie to już 15 pkt. Punkty zostaną zaś skasowane dopiero po dwóch latach od daty uiszczenia grzywny. Kto zatem zwleka z płatnością, będzie miał dłużej punkty na swoim koncie. Kierowcom "upiekło się" tylko w jednej kwestii. Sejm odrzucił bowiem senacką poprawkę o minimalnej stawce mandatu w przypadku, gdy przekroczono dopuszczalną prędkość nie więcej niż o 30 km/h. Zakładano bowiem mandat w wysokości od 400 zł do 800 zł.