Jakie są najtrudniejsze pytania na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy?

W powszechnym przekonaniu część praktyczna egzaminu na prawo jazdy nastręcza najwięcej trudności zdającym. Tymczasem okazuje się, że łatwo „potknąć się” również na części teoretycznej. Dlatego przed przystąpieniem do egzaminu warto się solidnie przygotować i dokładnie zapoznać z aktualnymi przepisami ruchu drogowego. Pytania należy czytać ze zrozumieniem i dokładnie, zawracając uwagę na sposób ich skonstruowania.  W naszym krótkim przewodniku podpowiadamy, jakie są najtrudniejsze pytania na egzaminie teoretycznym na prawo jazdy i jak z nich wybrnąć.


Pytanie numer jeden: jazda w tunelu a wymagany odstęp od poprzedzającego pojazdu

Czy kierując samochodem osobowym w tunelu o długości 600 m położonym w obszarze zabudowanym, masz obowiązek utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 50 metrów?

Odpowiedź: nie

Uzasadnienie: Przepis Kodeksu Ruchu Drogowego odnosi się do terenu poza obszarem zabudowanym. Kierując samochodem osobowym w tunelu o długości 600 m położonym w obszarze zabudowanym prowadzący nie ma obowiązku utrzymywać odstępu nie mniejszego niż 50 metrów od poprzedzającego go pojazdu.

Pytanie numer dwa: prędkość maksymalna

Ludzie w samochodzie

Ile wynosi maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego na drodze w terenie niezbudowanym?

Odpowiedź: Maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego na drodze w terenie niezbudowanym wynosi 100 km/h.

Pytanie numer trzy: wiadukt a możliwość zatrzymania

Czy kierujący ma prawo zatrzymać pojazd pod wiaduktem, gdy znaki tego nie zabraniają?

Odpowiedź: tak

Uzasadnienie: Przepisy o ruchu drogowym nie zabraniają zatrzymania się pod wiaduktem, o ile znaki tego nie zabraniają. Wyrażony w kodeksie zakaz dotyczy zatrzymywania pojazdu na wiadukcie.

Pytanie numer cztery: poduszka powietrzna a pasy

Czy poduszka powietrzna spełni swoją funkcję w czasie wypadku, jeżeli nie zapniesz pasów bezpieczeństwa?

Odpowiedź: Nie, zadziałanie poduszki powietrznej narazi Cię na urazy głowy lub kręgosłupa.

Uzasadnienie: Działanie poduszki powietrznej jest skuteczne jedynie wtedy, gdy kierujący ma równocześnie zapięte pasy bezpieczeństwa i prawidłowo ustawiony zagłówek, gdyż odbicie się od poduszki bezpieczeństwa przy niezapiętych pasach może powodować dodatkowe urazy kręgosłupa i zwiększyć siłę uderzenia.

Pytanie numer pięć: pierwszeństwo

Czy włączając się do ruchu po zabraniu pasażera, masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem, który skręca w lewo na stanowisko postojowe?

Odpowiedź: Nie

Uzasadnienie: Zgodnie z artykułem 17 ustępem 2 prawa o ruchu drogowym, włączając się do ruchu, każdy kierowca ma w obowiązek zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. Włączanie się do ruchu oznacza rozpoczynanie jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków, lub przepisów ruchu drogowego, czyli między innymi z konieczności zabrania pasażera.

Pytanie numer sześć: definicja pojazdu uprzywilejowanego

Czy pojazd, który ma włączone sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jest pojazdem uprzywilejowanym?

Odpowiedź: Nie

Uzasadnienie: Zgodnie z kodeksem drogowym pojazd uprzywilejowany musi mieć sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych, sygnał dźwiękowe o zmiennym tonie oraz włączone światła mijania lub drogowe. Dopiero łączne spełnienie wszystkich tych trzech warunków definiuje pojazd był uprzywilejowany. Zatem same sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych oraz sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie są niewystarczające, aby zdefiniować pojazd jako pojazd uprzywilejowany.

 

Zapraszamy do naszej szkoły nauki jazdy. Podczas oferowanego przez nas kursu teoretycznego zyskasz niezbędną i solidną wiedzę, która umożliwi ci udzielenie bezbłędnych odpowiedzi na wszystkie, nawet najbardziej podchwytliwe pytania podczas części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy!