Nowe przepisy ruchu drogowego

Od 01.06.2021 roku obowiązują nowe przepisy ruchu drogowego


Ruch drogowy 

  • zrównanie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym niezależnie od pory dnia,
  • zwiększenie zakresu ochrony pieszego w rejonie przejścia dla pieszych,
  • uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych,
  • zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,

 

Nowe rozwiązania ustawowe, które obowiązują ujednolicają prędkość dopuszczalną w obszarze zabudowanym. Przez całą dobę trzeba poruszać się z prędkością 50 km/h.

 

Poprawie ulega również bezpieczeństwo osób pieszych w rejonie przejścia dla pieszych. Przepisy nakładają na kierowców obowiązek dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale również jego najbliżej okolicy. Kierujący został zobligowany do umożliwienia przejścia przez jezdnię nie tylko osobie pieszej znajdującej się na przejściu, ale również takiej, która wchodzi na przejście.

 

Wprowadzona została konieczność zachowania minimalnego odstępu pomiędzy pojazdami znajdującymi się na tym samym pasie ruchu na autostradach i drogach ekspresowych. Ten odstęp ma wynosić nie mniej niż połowę aktualnej prędkości pojazdu. Na przykład przy prędkości 100 km/h odległość będzie to 50 metrów, a przy prędkości 140 km/h odstęp ten wyniesie 70 metrów. Odległości równej połowie aktualnej prędkości nie trzeba zachowywać podczas manewru wyprzedzania.

 

Od 1 czerwca br. w życie weszła także inna zmiana ważna dla pieszych uczestników ruchu drogowego. Osoba, która wchodzi na jezdnię lub torowisko albo przez nie przechodzi, nie może korzystać z telefonu komórkowego i innych urządzeń zakłócających właściwą ocenę sytuacji.