Nowe przepisy dla hulajnóg elektrycznych w 2021

Nowelizacja została podpisana przez Prezydenta, oznacza to że, nowe przepisy wejdą w życie 20 maja 2021.


Jest ścieżka rowerowa Nie ma ścieżki rowerowej
Należy poruszać się drogą dla rowerów (ścieżką) z prędkością do 20 km/h. Należy jechać po jezdni, na której ruch dozwolony jest z prędkością do 30 km/h. Wówczas jedziemy z prędkością do 20 km/h. Dozwolone dla osób powyżej 10 roku życia.
  Można jechać po chodniku, gdy obok na drodze obowiązuje prędkość wyższa niż 30 km/h. Jedziemy z prędkością pieszego i ustępujemy mu pierwszeństwa.

Czerwone światło z hulajnogą elektryczną

Podsumowując, hulajnogą elektryczną można jechać:

 • drogą dla rowerów (ścieżką) z prędkością do 20 km/h;
 • wyjątkowo po jezdni, na której ruch dozwolony jest z prędkością do 30 km/h, gdy nie ma drogi dla rowerów;
 • wyjątkowo chodnikiem z prędkością pieszego, gdy nie ma ścieżki rowerowej, a na drodze obowiązuje prędkość powyżej 30 km/h.

 

W jakim wieku możemy jeździć na hulajnodze elektrycznej?

 • Dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.
 • Osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.
 • Osoby, które ukończyły 18 lat, dokument nie jest wymagany.

 

Co jest zabronione?

 • kierowanie hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przewożenie hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów;
 • ciągnięcie lub holowanie hulajnogą innych pojazdów;
 • pozostawianie hulajnóg elektrycznych na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi.

 

Obowiązek sygnalizowania zamiaru skrętu


Ustawa porusza również kwestię sygnalizowania zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Przepis brzmi tak: “Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu“. Elektryczne hulajnogi są pojazdami, zatem dotyczy to także ich.

Hulajnogi nie posiadają kierunkowskazów, więc kierujący jest obowiązany wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu poprzez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy.

 

Kary i mandaty

200 zł - za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem.

100 zł - za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku.

300 – 500 zł - za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

100 zł - za naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku.

350 zł - za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu.

 

Jak parkować hulajnogę?


Nowa ustawa wprowadza obowiązek pozostawienia hulajnogi elektrycznej na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu.

W przypadku braku takiego miejsca, pozostawienie pojazdu na chodniku będzie dopuszczalne tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

 • hulajnoga będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni;
 • hulajnoga będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika;
 • szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m.